Nieuws

dinsdag 29 januari 2019

Postaal bereik in de agrarische sector

Bijna 95% van de agrarische ondernemers ontvangt post van toeleveranciers in de agrarische sector.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers hebben vragen over hun communicatie- en informatiegedrag beantwoord waarmee een representatieve analyse van het communicatiegedrag van agrariƫrs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Bereik postale mailings
94,5% van de agrarische ondernemers geeft aan post te ontvangen van agrarische toeleveranciers. Dit percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2016 (94,7%).

Als we naar de verschillen per sector kijken dan is het bereik het hoogst in de hokdiersector (97,6%). Opvallend hierbij is de stijging ten opzichte van 2016. Toen gaf 93% aan agrarische post te ontvangen. Het percentage tuinders dat post ontvangt is het laagst (88,1%). Het percentage in deze sector is juist afgenomen. In 2016 was dit nog 93,7%.

Leesintensiteit
Slechts 14,5% van de agrarische bedrijven die post van agrarische toeleveranciers ontvangt zegt deze meestal niet te lezen. 36% van de agrariĆ«rs leest deze post altijd of meestal. Ruim 49% leest agrarische post soms.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.