Nieuws

dinsdag 06 februari 2018

Meer Nederlandse fruittelers willen uitbreiden

Eind 2017 gaf 10,1% van de fruittelers aan dat ze hun bedrijf willen uitbreiden of op laten volgen. Dit is een stijging van 1,5% ten opzichte van 2016. Het aantal stoppers/afbouwers blijft met 10,8% ongeveer gelijk.

Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse FruitteeltScanner van AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie in november en december van afgelopen jaar zijn ruim 1300 Nederlandse fruittelers benaderd om informatie te vragen over o.a. hun bedrijfsactiviteiten en de toekomst- en investeringsplannen.

Meer uitbreidingsplannen
Vanaf 2013 schommelt het percentage uitbreiders, met in 2014 en 2016 een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2017 stijgt het percentage met 1,5% ten opzichte van 2016. Ook het percentage stoppers/afbouwers blijkt de afgelopen jaren niet stabiel te zijn. Na een daling in 2013 is het percentage in 2017 weer op hetzelfde niveau als 2011 en 2012.

Meeste stoppers tussen 4 en 8 hectare
Als er gekeken wordt naar de uitbreiders en stoppers per categorie (naar bedrijfsgrootte) dan bevinden er zich meer stoppers dan uitbreiders in de categorieën ‘bedrijven met minder dan vier hectare’ en ‘tussen 4 en 8 hectare’. De categorie ‘bedrijven tussen 4 en 8 hectare’ heeft het hoogste percentage stoppers. Hier geeft 20,4% van de fruittelers aan te stoppen of af te bouwen. Tegelijkertijd zijn er binnen deze categorie relatief de minste uitbreiders: 4,1%. De categorie ‘bedrijven met 20 hectare of meer’ heeft het hoogste percentage uitbreiders met 16,8%.

Minder opvolgers opgenomen in het bedrijf
Het totaal aantal opvolgers dat klaarstaat om het bedrijf (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) over te nemen is, na een daling ten opzichte van de periode 2010-2015, vergelijkbaar met vorig jaar. Het totale percentage opvolgers betreft 22,8%. Er zijn in 2017 echter minder opvolgers die reeds in het bedrijf zijn opgenomen: 8,6%.

Michiel Gerritsen, voorzitter NFO, reageert:
“Natuurlijk zijn wij blij met de positieve cijfers wat betreft het percentage uitbreidingsplannen. Fruittelers kenden in 2017 gemiddeld een redelijk tot goed jaar. Het percentage uitbreidingsplannen lijkt dan ook gelijk te lopen met de conjunctuur. Daarnaast is de schaalvergroting duidelijk zichtbaar aangezien er bij bedrijven tot acht hectare veel meer beëindigingsplannen zijn dan bij grotere bedrijven. Naar verwachting zullen echter niet veel kleine fruitbedrijven per direct hun werkzaamheden beëindigen. Dit is een traject dat jaren duurt.”

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.