Nieuwe Oogst

01 januari 1970

Lagere termijnnotering voor aardappelen van oogst 2019

De notering voor contracten op fritesaardappelen voor levering in april 2020 daalde deze week naar een niveau van 15,20 euro per 100 kilo.


01 januari 1970

Nieuwe directeur voor het Ctgb

Ingrid Becks is door het ministerie van LNV benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) in Ede.


01 januari 1970

Europese wintergranen in goede conditie

De groeiomstandigheden voor wintergranen in de Europese Unie zijn overwegend gunstig. Voor de meeste graangewassen worden producties verwacht die flink hoger zijn dan die van het voorgaande jaar.


01 januari 1970

Bayer verliest rechtszaak over Roundup

Chemieconcern Bayer heeft voor een Amerikaanse rechtbank een nederlaag geleden in de eerste ronde van een zaak over gewasbeschermingsmiddel Roundup.


01 januari 1970

CBS overlegt oogstraming uien met sector

Voor publicatie van de voorlopige oogstraming van uien bespreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers met relevante partijen uit de sector, waaronder LTO.


01 januari 1970

Variabel poten geeft 7 procent meeropbrengst

Door variabel te poten, op basis van de Veris-bodemscan, heeft Leon Noordermeer uit Oudenhoorn een meeropbrengst van 7 procent gerealiseerd. Beregenen heeft een extra positief effect gehad op het resultaat.


01 januari 1970

Vier EU-landen gaan glyfosaat herbeoordelen

De Europese Commissie stelt voor dat Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden gezamenlijk de Rapporteur Member State (RMS) vormen voor de Europese herbeoordeling van de stof glyfosaat.


01 januari 1970

Tunnelmol houdt ventilatiekanaal schoon

Johan de Wilt uit Barger-Compascuum gaat sinds kort op pad met een Tunnelmol. De eerste opdrachten om ventilatiekanalen leeg te scheppen, zijn binnen.


01 januari 1970

Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland gaan gezamenlijk werken aan uitstootreductie, duurzame energie, meer biodiversiteit en een gezonde bodem. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is.


01 januari 1970

Uienhandel verwacht vlot herstel verloren afzet

Door de kleine oogst en de hoge prijzen verkoopt Nederland dit seizoen aanzienlijk minder uien naar buitenlandse bestemmingen. Aan uienhandelaren en exporteurs de schone taak om het verlies aan afzetvolume het komend seizoen terug te winnen.


01 januari 1970

Strengere etiketten maken insectenbestrijding lastig

Met het wegvallen van zaadcoating in de teelt van peen vraagt de bestrijding van insecten extra aandacht. De lijst aan beschikbare gewasbeschermingsmiddelen is relatief kort, dus het is belangrijk dat de veldspuit de noodzakelijke driftreductie kan waarmaken.


01 januari 1970

Waterschap werkt aan bewustwording over emissies

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt gebiedsgerichte pilots om Flevolandse akkerbouwers te adviseren over beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.


01 januari 1970

Pot van gedroogde mest wint studentenprijs LTO Noord Fondsen

Thomas Vos (21) heeft de studenteninnovatieprijs van LTO Noord Fondsen gewonnen. Hij kwam met het idee om biologisch afbreekbare potten te produceren van gedroogde mest.


01 januari 1970

Fertigatie levert 20 procent extra opbrengst in miniknollen

Fertigeren in miniknollen levert een meeropbrengst op van 20 procent. Dat is aangetoond in een meerjarige proef van Aeres Hogeschool.


01 januari 1970

Vanggewas tijdig onderwerken om stikstof te benutten

Op veel maispercelen in Nederland staat nu een goed ontwikkeld vanggewas. Het is belangrijk om dit gewas tijdig onder te werken, waardoor de vertering op gang komt en de stikstof tijdig beschikbaar komt voor de mais.


01 januari 1970

Nederlandse uien blijven dichter bij huis

De belangrijkste afzetbestemmingen voor Nederlandse uien in week 7 zijn Israël, Groot-Brittannië en Duitsland.


01 januari 1970

KIZ-prijs voor Rema EnviMaxX looftrekker/wortelsnijder

Keuringsinstituut voor Zaaigranen, -zaden en pootgoed Friesland (KIZ) heeft KIZ-prijs uitgereikt aan Rema EnviMaxX looftrekker/wortelsnijder.


01 januari 1970

Aardappelvoorraad hoger dan meerjarig gemiddelde

De voorraad aan bewaaraardappelen bij aardappeltelers die meedoen aan de VTA-inventarisatie is ruim 7 procent hoger dan het meerjarig gemiddelde.


01 januari 1970

Xylella-besmetting in Toscane

LTO-vakgroep Bomen en vaste planten is onlangs geïnformeerd over besmettingen met Xylella fastiosa van diverse waardplanten in de groene ruimte op een schiereiland in Toscane eind 2018.


01 januari 1970

Flinke stijging tarweareaal in Europese Unie

De Europese Commissie verwacht voor het seizoen 2019-2020 dat het areaal zachte tarwe in de Europese Unie met zo’n 900.000 hectare toeneemt.


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.